Pomocník systému OBERON
Off-line transporty údajov

OBERON Center > Off-line transporty údajov

Základné informácie

Ďalšie informácie o transporte údajov je možné získať v téme Čo je transport údajov.

Postup nastavenia transportu

  1. V programe OBERON Center v záložke Transport údajov sa definujú jednotlivé transporty. Ak je server transportu údajov spustený, je nevyhnutné ho najskôr zastaviť (stlačením tlačidla so symbolom červeného štvorčeka). Ak nie je server transportu spustený, pokračujte priamo krokom 2.
  2. V rozbaľovacom poli Firma vyberte účtovnú jednotku (resp. jej databázu), pre ktorú chcete transport údajov definovať. Ak sa firma v rozbaľovacom políčku nenachádza, pridajte ju tlačidlom so symbolom "...".
  3. Ak sa požadovaná účtovná jednotka nachádza v rozbaľovacom zozname, stlačte tlačidlo Pridať, otvorí sa formulár Transport údajov, v ktorom sa nastavujú parametre transportu. Najdôležitejšie nastavenia sa nachádzajú v oddiele Základné, v ďalších oddieloch sa už nastavuje transport konkrétnej evidencie (agendy). Po nadefinovaní transportu údajov je ho možné uložiť stlačením tlačidla OK.
  4. Transport údajov, ktorý sa nachádza v danom zozname, je možné kedykoľvek spustiť manuálne - stlačením tlačidla Spustiť. Aby sa transport údajov vykonával automaticky, je potrebné server transportu údajov nastaviť tak, aby sa spúšťal automaticky (tlačidlo Nastavenia).
Názorný príklad nastavenia transportu údajov sa nachádza v téme Príklad nastavenia exportu faktúr prípadne v téme Pobočková Pokladnica OBERON - off-line režim.

Správy o priebehu transportu

Definovanie transportu údajov (predovšetkým importy údajov) je potrebné vykonávať obozretne, inak môže dôjsť k nechcenému prepísaniu (a teda strate) údajov. Odporúčame používať modul Automatické zálohovanie v režime denného zálohovania.
Príbuzné témy