Pomocník systému OBERON
Off-line internetový obchod - inštalácia

Aby bolo možné s internetovým obchodom pracovať, je potrebné v nastaveniach programu (v nastaveniach pre skladový modul) začiarknuť pole Umožniť pracovať s internetovým obchodom. Vtedy sa na skladovej karte pridá nová záložka Internetových obchod - obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre internetový predaj. V tejto záložke je potrebné nastaviť parameter Zaradiť do internetového obchodu.

Postup nastavenia komunikácie internetového obchodu v OBERON Center

  1. Otvorte program OBERON Center, kliknite na oddiel Internetový obchod.
  2. Kliknite na tlačidlo Pridať (prípadne Upraviť), zvoľte ponuku Off-line internetový obchod (export/import súborov), zobrazí sa Formulár Internetový obchod - off-line pripojenie , v ktorom je potrebné nastaviť typ internetového obchodu, zvoliť typ prenosu - konkrétny export alebo import údajov. Pomocou tlačidla Nastaviť je možné bližšie určiť nastavenie daného typu prenosu.
  3. V záložke Prenos na nastavuje spôsob prenosu exportovaných údajov, najčastejšie sa používa FTP server. Parametre FTP pripojenia je možné nastaviť po kliknutí na príslušné tlačidlo. Dôležitým nastavením je Čas prenosu, kde sa nastavuje, v aký okamih (hodinu) sa má pokúsiť OBERON Center vykonať prenos údajov.
  4. V ďalších záložkách je potrebné zvoliť firmu (databázu), z ktorej údaje sa majú exportovať, prípadne importovať. Ďalej je potrebné nastaviť sklady, s ktorými bude internetový obchod pracovať.
  5. Po uložení nastavení internetového obchodu je možné pomocou tlačidla Spustiť vykonať ihneď export /prípadne import/ údajov.
  6. Po uložení nastavení internetového obchodu je potrebné spustiť server, ktorý bude automaticky vykonávať exporty alebo importy údajov. Server komunikácie s internetovým obchodom je možné spustiť kliknutím na modrú šípku nad zoznamom úloh (pozastaviť automatické vykonávanie úloh je možné kliknutím na červený štvorček). Automatické spustenie servera po spustení OBERON Centra je nutné nastaviť pomocou tlačidla Nastavenia.
  7. Pre viaceré úlohy, napr. export skladových kariet a potom import objednávok je potrebné v tomto zozname definovať viac úloh - pre každý export či import jeden záznam.
Pri exporte údajov (súboru) sa overuje, či daný súbor na cieľovom disku alebo FTP už existuje. Ak áno, je nutné manuálne potvrdiť dokončenie exportu (prepísanie/ponechanie pôvodného existujúceho súboru). Pri automatickom spúšťaní je preto otrebné zabezpečiť, aby internetový obchod pri spracovaní súboru exportu tento súbor vymazal, alebo premenoval, v opačnom prípade nebude export údajov vykonaný.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018