Pomocník systému OBERON
On-line internetový obchod - inštalácia

V tejto téme Pomocníka je popísaný postup inštalácie a nastavenia internetového obchodu v systéme OBERON. Z hľadiska použitej technológie sa jedná o On-line pripojenie k internetovému obchodu, napr. priamo podporovaného internetovému obchodu PrestaShop, prípadne iného, využívajúceho eShop Universal interface.
Knižnice pre komunikáciu s internetovým obchodom nie sú zahrnuté v štandardnej inštalácii OBERON-u. Preto danú knižnicu je potrebné nainštalovať pomocou Správcu doplnkov (ponuka Servis) v záložke Ovládače.

Postup inštalácie

 1. Aby bolo možné systém OBERON nastaviť pre komunikáciu s internetovým obchodom, musí byť tento internetový obchod už nainštalovaný a správne nastavený, napr. sadzby DPH, údaje o účtovnej jednotke, stavy objednávok a pod. (záleží to však od konkrétneho internetového obchodu). Návod na inštaláciu internetového obchodu PrestaShop získate v téme  Internetový obchod PrestaShop - inštalácia.
 2. A) Pre skúšobné účely je možné využiť demo databázu s ukážkovými údajmi, ktoré obsahujú skladové karty aj s obrázkami pre jednoduché a rýchle odskúšanie komunikácie s internetovým obchodom. Zvoľte  ponuku Otvorenie agendy (firmy), stlačte tlačidlo Nová firma. V sprievodcovi je potrebné zvoliť spôsob vytvorenia novej firmy na Skúšobná databáza pre internetový obchod.
   B) Ak ešte nie je vytvorená účtovná jednotka, zvoľte  ponuku Otvorenie agendy (firmy), stlačte tlačidlo Nová firma. V sprievodcovi vytvorením novej firmy vytvorte databázu pre novú firmu. Po vytvorení novej firmy zvoľte ponuku Servis, položku Nastavenia a sekciu Sklad, oddiel Skladová karta začiarknite pole Umožniť pracovať s internetovým obchodom.
   C) Ak už máte vytvorenú účtovnú jednotku, je potrebné skontrolovať nastavenie či účtovná jednotka pracuje s internetovým obchodom. Zvoľte ponuku Servis, položku Nastavenia a sekciu Sklad, oddiel Skladová karta začiarknite pole Umožniť pracovať s internetovým obchodom.
 3. Zadajte do evidencie Skladové karty niekoľko skladových položiek pre odskúšanie exportu skladových kariet a následného importu objednávok. Aby bola skladová karta zaradená pre export do internetového obchodu, je potrebné vo formulári Skladová karta na záložke Internetový obchod vyplniť príslušné polia. Ďalej na skladovej karte pomocou tlačidla Dokumenty a obrázky zadajte aspoň jeden obrázok ku každej skladovej karte.
 4. Ak účtovná jednotka používa viac počítačov, vyberte jeden z nich ktorý bude komunikovať s internetovým obchodom. Samozrejme počítač musí byť pripojený na internet a mal by byť nepretržite spustený, prípadne vždy počas pracovných dní. Ak tento počítač nebude spustený, nebudú sa aktualizovať údaje v internetovom obchode, taktiež nebude možné prijímať objednávky. Otvorte program OBERON Center (ikona sa nachádza v systémových ikonách pri dátume a čase), vyberte oddiel Internetový obchod. Ak je server komunikácie s internetovým obchodom spustený, je potrebné ho zastaviť. Stlačte tlačidlo Pridať a zvoľte položku On-line internetový obchod (s priamym prístupom).
 5. Po stlačení tlačidla Pridať sa zobrazil formulár so záložkami, je potrebné pokračovať postupne:
  5.1
  Záložka Základné: je potrebné zadať názov internetového obchodu.
  5.2 Záložka Databáza: je potrebné vybrať databázu s ktorou účtovná jednotka pracuje. S akou databázou účtovná jednotka pracuje je možné zistiť po otvorení systému OBERON, zvoliť ponuku Pomocník a tam položku O programe. Po stlačení tlačidla Detaily sa zobrazí formulár, v ktorom je možné zistiť  akú databázu účtovná jednotka používa.
  5.3 Záložka Sklady: je potrebné vybrať jeden prípadne viac skladov, ktorých položky sa majú exportovať do internetového obchodu. Taktiež je potrebné nastaviť akú predajnú cenu (predajné ceny), bude internetový obchod používať, prípadne ktorú cenovú hladinu má považovať za predvolenú.
  5.4 Záložka Komunikácia: z rozbaľovacieho zoznamu Súbor ovládača (DLL knižnice) môžete vybrať zo zoznamu priamo podporovaných internetových obchodov. V prípade, že nastavujete komunikáciu s internetovým obchodom ktorú OBERON priamo nepodporuje, avšak komunikáciu vytvorila tretia strana pomocou univerzálneho rozhrania eShop universal interface, stlačením tlačidla vpravo od tohto poľa vyberte externú DLL knižnicu. Po stlačení tlačidla Otestovať sa vykoná test samotného ovládača, taktiež sa vykoná test komunikácie s už samotným internetovým obchodom. Pokračovať v nastaveniach je potrebné opäť v záložke Základné, pre celkový test komunikácie sa je potom potrebné opäť vrátiť k tomuto tlačidlu.
 6. V záložke Základné stlačte tlačidlo Nastaviť, otvorí sa formulár Rozšírené nastavenia internetového obchodu.
  6.1 Oddiel Zásuvný modul - je potrebné stlačiť tlačidlo Nastavenia zásuvného modulu, zobrazí sa formulár s nastaveniami pre konkrétny internetový obchod. Dôležité! Uvedený formulár je súčasťou ovládača daného internetového obchodu, z tohto dôvodu dokumentácia k uvedený nastaveniam sa nachádza v dokumentácii pre daný internetový obchod.
  Ak nastavujete PrestaShop, v uvedenom formulári nastavte databázové pripojenie k databáze na serveri, kde bude prevádzkovaný tento internetový obchod. V záložke Prenos je potrebné zadať URL adresu daného internetového obchodu a adresár pre administráciu (tento adresár sa zadával pri inštalácii internetového obchodu). Ďalej je potrebné pre export obrázkov a pripojených dokumentov nastaviť parametre FTP pripojenia.
  6.2 V ďalších oddieloch je možné definovať spôsob exportu danej úlohy, napr. Export skladových kariet. Export je rozdelený do viacerých úloh z dôvodu optimalizácie rýchlosti exportovania údajov. Uvedené úlohy je možné kedykoľvek spustiť aj manuálne, prípadne sa môžu vykonávať automaticky. Najčastejšie sa automaticky vykonáva napr. export cien a množstiev (len zmenených). Ostatné úlohy je možné spúšťať manuálne podľa potreby.
  6.3 Oddiel Zápis nastavení - pomocou tlačidla Zapísať do internetového obchodu je možné vykonať jednorazový zápis špeciálnych nastavení priamo do internetového obchodu. Môže ísť o základné údaje účtovnej jednotky, sadzby DPH, či ďalšie systémové nastavenia (záleží od konkrétneho ovládača internetového obchodu). Ak používate PrestaShop, zápis týchto nastavení je pre korektnú komunikáciu nevyhnutný!
 7. Po uložení nastavení vo formulári Rozšírené nastavenia internetového obchodu je nastavenie komunikácie s internetovým obchodom ukončený, taktiež je možné stlačením tlačidla OK zatvoriť formulár Internetový obchod. Otestovať komunikáciu je jednoduché - v programe OBERON Center v oddiele Internetový obchod je možné pomocou tlačidla Spustiť otvoriť formulár pre výber úlohy, ktorá sa má vykonať, napr. Export skladových položiek (všetkých). Vtedy sa program pokúsi vytvoriť komunikáciu s internetovým obchodom a exportovať skladové karty aj s obrázkami priamo do internetového obchodu. Uvedené úlohy je možné manuálne spúšťať aj z príslušnej evidencie, napr. z evidencie Skladové karty, tlačidlo Možnosti (tu je výhodou to, že úloha sa dá spustiť v prípade sieťovej prevádzky z ktoréhokoľvek počítača v sieti).
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018