Pomocník systému OBERON
Import skladových kariet z Prestashop-u

Systém OBERON umožňuje jednorazovo naimportovať skladové karty (produkty) z internetového obchodu PrestaShop. Import skladových kariet z Prestashop-u je vhodný využiť v prípade, keď účtovná jednotka má vytvorený funkčný internetový obchod, pričom doposiaľ nepoužívala systém OBERON.

Postup importu skladových kariet z obchodu Prestashop do systému OBERON

Nasledovne je popísaní postup importu skladových kariet z obchodu Prestashop do systému OBERON. Postup je rozdelený do troch krokov, pričom prvý krok je potrebné urobiť priamo v Prestashop-e,  v module ExportDbToXml, ďalšie kroky sa vykonávajú v systéme OBERON. Najskôr bude potrebné exportovať produkty do súboru XML, a následne ich naimportovať do skladu v systéme OBERON. OBERON natívne nepodporuje štruktúru súboru XML vytvoreného v Prestashop-e, preto pri importe údajov najskôr vykoná pomocou transformačnej šablóny konverziu daného súboru do natívvneho (podporovaného)formátu.

OBERON vyžaduje pre neskoršie správne spárovanie naimportovaných kariet vyplnené referenčné číslo (kód produktu). Inak budú karty vytvorené v eshope duplicitne.

1. Export databázy z Prestashop-u do súboru XML

2. Import databázy vo formáte XML do skladu

3. Export skladových kariet z OBERON-u do obchodu Prestashop

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018