Pomocník systému OBERON
Import skladových kariet z Prestashop-u

OBERON Center > Internetový obchod > Import skladových kariet z Prestashop-u
Systém OBERON umožňuje jednorazovo naimportovať skladové karty (produkty) z internetového obchodu PrestaShop. Import skladových kariet z Prestashop-u je vhodný využiť v prípade, keď účtovná jednotka má vytvorený funkčný internetový obchod, pričom doposiaľ nepoužívala systém OBERON.

Postup importu skladových kariet z obchodu Prestashop do systému OBERON

Nasledovne je popísaní postup importu skladových kariet z obchodu Prestashop do systému OBERON. Postup je rozdelený do troch krokov, pričom prvý krok je potrebné urobiť priamo v Prestashop-e,  v module ExportDbToXml, ďalšie kroky sa vykonávajú v systéme OBERON. Najskôr bude potrebné exportovať produkty do súboru XML, a následne ich naimportovať do skladu v systéme OBERON. OBERON natívne nepodporuje štruktúru súboru XML vytvoreného v Prestashop-e, preto pri importe údajov najskôr vykoná pomocou transformačnej šablóny konverziu daného súboru do natívvneho (podporovaného)formátu.

OBERON vyžaduje pre neskoršie správne spárovanie naimportovaných kariet vyplnené referenčné číslo (kód produktu). Inak budú karty vytvorené v eshope duplicitne.

1. Export databázy z Prestashop-u do súboru XML

 1. Nainštalujte modul (rozšírenie/doplnok) ExportDbToXml do internetového obchodu Prestashop. Súbor je možné získať zo stránky http://exalogic.sk/na-stiahnutie-oberon/prestashop-export-databazy-do-xml/ v sekcii Na stiahnutie, XML komunikácia.
 2. V nastavení modulu ExportDbToXml spustite "export database to XML" a po úspešnom vygenerovaní súboru ho uložte na disk.

2. Import databázy vo formáte XML do skladu

 1. Najskôr je potrebné nainštalovať transformačnú šablónu Transformačné šablóny pre komunikáciu s Prestashop-om pomocou Správcu doplnkov.   
 2. V systéme OBERON, v ponuke Sklad zvoľte položku Sklady, stlačte tlačidlo Nový a vytvorte nový sklad, do ktorého bude vykonaný import skladových kariet.
 3. V knihe Skladové karty stlačte tlačidlo Možnosti, zvoľte položku XML komunikácia - hromadný import údajov. Otvorí sa sprievodca pre import údajov, pomocou ktorého vyberte súbor, v ktorom sa nachádza databáza Prestashop-u vo formáte XML.
 4. V ďalšom kroku uplatnite nastavenia XML komunikácie a vyberte šablónu pre transformáciu databázy nainštalovanú v bode 1.
 5. Stlačením tlačidla Importovať sa skladové karty naimportujú do príslušného skladu.
 6. Skontrolujte naimportované skladové karty, či obsahujú požadované údaje (názvy, popisy, ceny, množstvá). V prípade chybných alebo chýbajúcich údajov môže skúsený používateľ upraviť transformačnú šablónu a znovu spustiť import údajov.
 7. Po úspešnom naimportovaní skladových kariet je potrebné spustiť funkciu Automatické vytvorenie kategórii skladových kariet (ponuka Sklad, Skladové karty, tlačidlo Možnosti), kde sa nanovo vygeneruje stromová štruktúra kategórií.
Systém OBERON má na rozdiel od internetového obchodu Prestashop pre jednu skladovú kartu s variantami jednu cenu. Preto v prípade, že Prestashop má vytvorenú kartu s kombináciami, ktoré majú nastavenú inú cenu, vytvorí pre tieto varianty samostatnú skladovú kartu s touto cenou. 

3. Export skladových kariet z OBERON-u do obchodu Prestashop

Po úspešnom exporte databázy z Prestahsop-u a následnom importe skladových kariet do skladu v systéme OBERON je potrebné synchronizovať (zosúladiť) skladové karty v OBERON-e s internetovým obchodom Prestashop.

 1. Pred exportom skladových kariet (produktov) zo systému OBERON do internetového obchodu, odporúčame vykonať zálohu databázy internetového obchodu.
 2. Nastavte pripojenie k internetovému obchodu Prestashop. Postup je bližšie popísaní v téme Internetový obchod PrestaShop - Inštalácia
 3. V programe OBERON Center, oddiel Internetový obchod spustite (tlačidlo Spustiť) export všetkých skladových kariet s obrázkami do obchodu Prestashop.
 4. Skontrolujte produkty a ich vlastnosti v internetovom obchode, teda či naimportované produkty zodpovedajú pôvodným.
Príbuzné témy