Pomocník systému OBERON
Jazykové verzie OBERON-u

Základné informácie > Jazykové verzie OBERON-u

OBERON podporuje multijazyčnosť (jazykové verzie) - predvoleným jazykom je slovenčina, pričom pomocou Správcu doplnkov je možné doinštalovať ďalší jazyk. 

Zacielenie jazykových verzií

Zdôvodnenie

Zoznam dostupných jazykov

Jazykové verzie aktualizujeme a dopĺňame o nové výrazy približne jeden až dvakrát ročne. Preto je možné, že s postupným vývojom programu a jeho dopĺňaním o nové položky tieto zmeny nie sú bezprostredne reflektované v jazykových súboroch dostupných v Správcovi doplnkov.
Príbuzné témy