Pomocník systému OBERON
Kontakty

Ak potrebujete kontaktovať dodávateľa systému OBERON, môžete využiť nasledujúce možnosti:

A) vyplniť príslušný formulár na našej webovej stránke

Ako prvú možnosť využite vyplnenie a zaslanie príslušného formulára na našej webovej stránke www.exalogic.sk v sekcii Formuláre a zmluvy. Prijaté formuláre sa vybavujú priebežne a odpovedáme na ne spravidla veľmi rýchlo.  

B) kontaktovať zmluvného partnera firmy EXALOGIC vo vašej lokalite

Ak potrebujete vyriešiť problém napríklad s počítačom, s prístupom k databáze či SQL serveru alebo s tlačou, registračnou pokladnicou či fiškálnou tlačiarňou a pod., kontaktujte zmluvného partnera firmy EXALOGIC, ktorý je dostupný vo vašej lokalite. Firmu EXALOGIC kontaktujte len vtedy, ak daný problém bezprostredne súvisí so systémom OBERON.

C) kontaktovať priamo dodávateľa programu - firmu EXALOGIC

K systému OBERON sa poskytuje základná pomoc a podpora, ktorá je štandardne zahrnutá v cene licencie. Riešenie určitých osobitných problémov na strane používateľa špecifikovaných v obchodných podmienkach však už v cene licencie zahrnuté nie je a dodávateľ softvéru za ne môže účtovať ďalšie poplatky. O skutočnosti, že ide o platenú službu, je zákazník vždy vopred informovaný.

Keď potrebujete pomôcť s OBERON-om, dodržte nasledujúci postup:

  1. Vždy po výskyte problému v OBERON-e sa uistite, že máte nainštalovanú jeho najnovšiu verziu. Problém, na ktorý ste narazili, už totiž mohli medzitým nahlásiť iní používatelia a mohla byť vydaná opravená verzia OBERON-u.
  2. Ak je to možné, poraďte sa s kolegami vo vašej firme, s vaším nadriadeným, vedúcim prevádzky a pod. Na základné zoznámenie sa s produktom vám môžu poslúžiť aj spracované prezentácie a videonávody, ktoré sú k dispozícii na stránke www.exalogic.sk.
  3. Nahliadnite do Pomocníka k systému OBERON, či v ňom obsiahnuté informácie nepostačujú na vyriešenie problému. Pomocník je súčasťou systému (pri práci so systémom ho vyvoláte stlačením klávesu F1, pričom sa zobrazí téma podľa toho, kde v systéme práve ste) a je dostupný aj na internetovej stránke firmy.
  4. Ak ste potrebné informácie nenašli v Pomocníkovi, využite linku podpory. V tom prípade by ste mali sedieť pri svojom počítači s nainštalovanou najnovšou verziou OBERON-u.

Viac informácií je možné získať na našej webovej stránke v sekcii Pokyny pre volajúcich do centra podpory.

Telefonické centrum podpory (v pracovné dni od 07:30 do 15:30)
Pevná linka 044/20 20 20 2
Orange 0908/22 33 00, 0915/99 00 77, 0907/83 76 50
O2 0949/24 49 00
Voľby na ústredni

Voľba 1 - Hotline pre bežné používateľské problémy
Voľba 2 - Technická podpora pre problémy technického charakteru
Voľba 3 - Obchodné a fakturačné oddelenie
Voľba 4 - Pripomienky a podnety na vylepšenia
Voľba 9 - Prednostná linka len pre zmluvných partnerov a technikov zo servisných stredísk

Núdzová linka - len v súrnych prípadoch *
Pracovné dni 15:30 - 22:00
Víkendy a sviatky 08:00 - 22:00
Orange 0949/24 49 00
Pobočka Košice **
Pracovné dni 07:30 - 15:30
Mobil 0944/35 80 50
E-mail masarik@exalogic.sk

* Núdzová linka je výhradne určená na pomoc vo výnimočných a vopred nepredvídateľných prípadoch, ktoré neznesú žiadny odklad. Ide predovšetkým o problémy spojené s celodennou alebo nepretržitou prevádzkou, kde je potrebné obslúžiť zákazníka (napr. hotely, reštaurácie, bary), prípadne tam, kde chod prevádzky závisí od funkčnosti systému OBERON (napr. skladová evidencia alebo evidencia dochádzky). Viac informácií je možné získať na našej webovej stránke v sekcii Núdzová linka podpory - v súrnych prípadoch.

** Pobočka Košice je zriadená prioritne na poskytovanie špecializovanej technickej podpory vybraným používateľom a podpory našim servisným strediskám v Prešovskom a Košickom kraji. S bežnými používateľskými problémami kontaktujte naše telefonické centrum podpory.

Prosíme, nežiadajte pracovníkov centra podpory o spätné volania. Ak nie je možné problém vyriešiť ihneď, pracovník centra podpory si s vami dohodne nový termín, keď budete môcť opätovne zavolať.
V prípade, že sa nemôžete dovolať na telefonickú linku centra podpory, využite možnosť obrátiť sa na nás prostredníctvom webových formulárov. Prijaté formuláre sa vybavujú priebežne a odpovedáme na ne spravidla veľmi rýchlo. Alternatívne môžete zaslať e-mail na adresu exalogic@exalogic.sk. Správy zaslané na uvedenú e-mailovú adresu firma EXALOGIC akceptuje, vyhradzuje si však právo na ne neodpovedať.
Príbuzné témy