Pomocník systému OBERON
Kontakty

Informácie o OBERON-e sú dostupné predovšetkým formou Pomocníka OBERON, ktorý je súčasťou každej inštalácie programu a je dostupný po stlačení klávesu F1 z ktorejkoľvej jeho časti. Pomocník obsahuje kompletnú dokumentáciu k softvéru s popisom riešení konkrétnych prípadov z praxe. Samozrejmosťou je register kľúčových slov s možnosťou vyhľadávania.

Okrem uvedenej nápovede sme ku každému modulu systému OBERON spracovali jednu, prípadne viac prehľadných prezentácií, ktoré sú k dispozícii na našej webovej stránke www.exalogic.sk. Informácie k nášmu produktu je možno nájsť aj na stránkach programu OBERON - Agenda firmy a jednotlivých modulov, či v sekciách Propagačné videáVideonávodyReferencie.

V prípade, že ste ani v jednom z uvedených zdrojov hľadané informácie nenašli, môžete využiť jednu z nasledujúcich možností:

A) Formuláre

Ako prvý a najvhodnejší spôsob riešenia vášho problému odporúčame vyplnenie a odoslanie niektorého z formulárov na našej webovej stránke. Ich výhodou je, že sú priebežne prideľované na spracovanie tým pracovníkom, ktorí sú zodpovední za príslušnú časť programu, a odpoveď na vašu otázku dostanete priamo do svojej e-mailovej schránky – spolu s prípadnými odkazmi na doplňujúce informácie v Pomocníkovi OBERON.

B) Zmluvní partneri

Otázky súvisiace s hardvérom používaným so systémom OBERON je nutné smerovať na zmluvného partnera, ktorý vám dané zariadenie dodal. Týka sa to najmä otázok ohľadom funkčnosti eKasa zariadení, bonovacích tlačiarní, rôznych snímačov čiarových kódov,čítačiek dokladov, skenerov a pod. Mnohé z týchto hardvérových zariadení vyžadujú autorizovaný servis a zásah priamo na mieste používania, čo dokážu zabezpečiť len partnerské firmy. Zoznam našich zmluvných partnerov spolu s kontaktnými údajmi nájdete v sekcii Kontakty - zmluvní partneri alebo na našej webovej stránke v časti Servisné strediská.

 

C) Dodávateľ softvéru - firma EXALOGIC

K systému OBERON sa poskytuje základná pomoc a podpora, ktorá je štandardne zahrnutá v cene licencie. Riešenie určitých osobitných problémov na strane používateľa špecifikovaných v obchodných podmienkach v cene licencie zahrnuté nie je a dodávateľ softvéru za ne môže účtovať ďalšie poplatky. O skutočnosti, že ide o platenú službu, je zákazník vždy vopred informovaný.

Predtým, než zavoláte do centra podpory, oboznámte sa s Pokynmi pre volajúcich do centra podpory.

Telefonické centrum podpory (v pracovné dni od 07:30 do 15:30)
Pevná linka 044 20 20 20 2
Voľby na ústredni

Voľba 1 - Hotline pre bežné používateľské problémy
Voľba 2 - Technická podpora pre problémy technického charakteru
Voľba 3 - Obchodné a fakturačné oddelenie, licencie
Voľba 4 - Pripomienky a podnety na vylepšenia

Núdzová linka - len v súrnych prípadoch *
Pracovné dni 15:30 - 22:00
Víkendy a sviatky 08:00 - 22:00
Orange 0948 06 05 64
Pobočka Košice **
Pracovné dni 07:30 - 15:30
Mobil 0944 35 80 50
E-mail masarik@exalogic.sk

 * Núdzová linka je výhradne určená na pomoc vo výnimočných a vopred nepredvídateľných prípadoch, ktoré neznesú žiadny odklad. Ide predovšetkým o problémy spojené s celodennou alebo nepretržitou prevádzkou, kde je potrebné obslúžiť zákazníka (napr. hotely, reštaurácie, bary), prípadne tam, kde chod prevádzky závisí od funkčnosti systému OBERON (napr. skladová evidencia alebo evidencia dochádzky). Núdzová linka nie je určená na riešenie problémov spojených s chybami či nefunkčnosťou hardvéru, ktorý nebol dodaný priamo firmou EXALOGIC. V takom prípade je potrebné kontaktovať dodávateľa príslušného zariadenia (pozri bod B). Viac informácií o tejto linke je možné získať na našej webovej stránke v sekcii Núdzová linka podpory - v súrnych prípadoch.        

** Pobočka Košice je zriadená prioritne na poskytovanie špecializovanej technickej podpory vybraným používateľom a podpory našim servisným strediskám v Prešovskom a Košickom kraji. S bežnými používateľskými problémami kontaktujte naše telefonické centrum podpory.

Prosíme, nežiadajte pracovníkov centra podpory o spätné volania. Ak nie je možné problém vyriešiť ihneď, pracovník centra podpory si s vami dohodne nový termín, keď budete môcť opätovne zavolať.
Príbuzné témy