Pomocník systému OBERON
Kontakty

Ak potrebujete kontaktovať dodávateľa systému OBERON, môžete využiť nasledujúce možnosti:

A) vyplniť príslušný formulár na internete

B) kontaktovať zmluvného partnera firmy EXALOGIC vo Vašej lokalite

C) kontaktovať priamo dodávateľa programu - firmu EXALOGIC

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

11.9.2018