Pomocník systému OBERON
Čo je nové v module Mzdy a dochádzka (11/2016)

Od verzie 11/2016 je v OBERON-e dostupný nový modul s názvom Mzdy a dochádzka. Nahradzuje doteraz používaný program Mzdy a personalistika, ktorý bol už technologicky zastaralý. Pôvodný program riešil problematiku miezd, nový modul bude riešiť aj ďalšiu oblasť a to evidenciu dochádzky pracovníkov.

Modul na spracovanie miezd už nie je samostatný program, ale je integrovaný priamo v OBERON-e. Mzdové údaje sa nachádzajú v tej istej databáze ako účtovníctvo (doteraz samostatná databáza MDB), pričom prístup k citlivým údajom mzdového účtovníctva je možné obmedziť právami používateľov.

Najdôležitejšie novinky a zmeny

Ďalšie zaujímavé novinky

Prechod z pôvodného programu

Nový modul Mzdy si je možné kedykoľvek vyskúšať a to aj na Vašich konkrétnych údajoch. V OBERON-e si je možné vytvoriť novú skúšobnú firmu, a tam naimportovať údaje z pôvodného programu Mzdy a personalistika. Po importe údajov je možné pracovať so mzdami aj bez aktivovanej licencie a to do obdobia 11/2016 (vrátane), t. j. spracovať mzdy je možné do mesiaca November/2016.

 

Príbuzné témy