Pomocník systému OBERON
Vymazanie údajovej základne

Postup vymazania databázového súboru

Súbor vymažeme cez Prieskumníka (označíme súbor a pridržíme na ňom kurzor, v zobrazenej ponuke vyberieme Delete) , alebo iný súborový manažér v PDA.  Ak počas vymazania súboru nastane chyba, postupujte nasledovne:

  1. Súbor spustite (stačí kliknúť na súbor), následne sa zobrazí program Query Analyzer.
  2. V programe Query Analyzer záložka Objects je potrebné vybrať databázu, ktorú nebolo možné vymazať a stlačiť tlačidlo Disconnect .
  3. Program Query Analyzer môžete zatvoriť a databázu vymazať  cez Prieskumníka v PDA(databázu je možné vymazať aj priamo v programe Query Analyzer tlačidlom Drop Database ).
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.7.2018