Pomocník systému OBERON
Export údajov

Výber položiek pre export údajov

      Neexportované (Pri vykonaní transportu bude položka exportovaná)

     Exportované

     Nikdy nezaradiť na export

Vytvorenie exportu údajov

  1. Vyberte Nástroje - Nastavenia na záložka Firma je potrebné dvakrát kliknúť na transport údajov.
  2. Zvoľte Ponuka - Nový sa zobrazí okno v ktorom je možné vytvoriť nastavenie exportu údajov - je potrebné vybrať typ transportu export.
  3. Zadajte názov ktorý bude identifikovať nastavenia o exporte údajov. Pri následnom vykonaní transportu bude možné z rozbaľovacieho zoznamu vybrať požadovaný export.
  4. Vyberte spôsob prenosu FTP alebo pamäťová karta. Tlačidlomsa zobrazia ďalšie nastavenia podľa vybratého spôsobu prenosu.
  5. Do textového pola cieľ  transportu zadajte údaj podľa nastavení programu OBERON na stolnom počítači. Cieľ transportu v PDA musí byť zhodný zo zdrojom údajov na stolnom počítači. 
  6. Na záložke Upresniť je možné do textového pola zadať názov súboru, ktorý sa použije pre export údajov. Názov súboru sa zadáva bez prípony súboru napr. objednávky.
  7. Na záložke Export je možné vybrať údaje,ktoré sa majú exportovať.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.7.2018