Pomocník systému OBERON
Import údajov

Vytvorenie importu údajov

  1. Vyberte Nástroje - Nastavenia, na záložke Firma je potrebné dvakrát kliknúť na Transport údajov.
  2. Zvoľte Ponuka - Nový sa zobrazí okno, v ktorom je možné vytvoriť nastavenie importu údajov - vyberte typ transportu import.
  3. Zadajte názov ktorý bude identifikovať nastavenia o importe údajov. Pri následnom vykonaní transportu bude možné z rozbaľovacieho zoznamu vybrať požadovaný import.
  4. Je potrebné vybrať spôsob prenosu odkiaľ sa majú údaje importovať FTP alebo pamäťová karta. Tlačidlom sa zobrazia ďalšie nastavenia podľa vybratého spôsobu prenosu.
  5. Na záložke Upresniť je možné do textového pola zadať názov súboru , ktorý sa použije pre import údajov. Názov súboru sa zadáva bez prípony súboru napr. karty.
  6. Na záložke Import je možné vybrať údaje, ktoré sa majú importovať. Ak chcete importovať skladové karty, vyberte sklad do ktorého sa majú karty importovať.

Spôsob importu údajov

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.7.2018