Pomocník systému OBERON
Sklad pre PDA - Transport údajov

Základné informácie

Princíp činnosti transportu údajov

Nastavenie FTP servera

  1. Do názvu FTP servera zadajte adresu FTP servera (Host name).
  2. Zadajte meno a heslo používateľa pod ktorým sa prihlasujete na FTP server. Ak vám údaj nie je známy informácie si môžete vyžiadať od vášho prevádzkovateľa domény.
  3. Do poľa Cieľový adresár zadajte cestu na FTP serveri do ktorej chcete vykonať export údajov.  Uistite sa či cesta ktorú zadáte je správna inak export nebude vykonaný.

Nastavenie pamätovej karty

  1. Do poľa Umiesteneniezadajte cestu do ktorej chcete vykonať export alebo import.
  2. Cestu je možné vybrať aj dvojitým kliknutím na adresár v zozname, ak sa v zozname nenachádza žiadny adresár do pola Umiestnenie zadajte znak (lomítko)
  3. Ponuka Adresár->Nový možňuje vytvoriť  nový adresár v zadanom umiestnení.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

21.6.2018