Pomocník systému OBERON
Inštalácia emulátora PDA zariadenia

Inštalácia emulátora

Inštalačné súbory emulátora je možné získať z internetovej lokality www.exalogic.sk, prípadne z inštalačného CD EXALOGIC (adresár \\PDA\Microsoft Device Emulator).

  1. Spustite súbor netsvwrap.msi, nainštalujte na počítač MICROSOFT VIRTUAL MACHINE NETWORK DRIVER.
  2. Spustite súbor vs_emulator.exe, nainštalujte na počítač MICROSOFT DEVICE EMULATOR 1.0.
  3. Spustite súbor efp.msi, nainštalujte na počítač EMULATOR IMAGES FOR WINDOWS.

Spustenie emulátora

Emulátor je pomerne náročný na hardvér (výkon) počítača, preto jednotlivé odozvy na pokyny používateľa môžu byť pomalé alebo oneskorené.

  1. Pomocou tlačidla Štart, ponuka Programy, Microsoft Windows Mobile 5.0 MSFP Emulator Images zvoľte položku Pocket PC ColdBoot. Otvorí sa emulátor s následným štartom operačného systému Windows CE 5.0.
  2. Po spustení emulátora zvoľte položku File, Configure. Nastavte pole General - Shared Folder - určuje fyzický adresár počítača ku ktorému bude môcť PDA zariadenie pristupovať. Môžete vybrať adresár s inštalačnými súbormi, prípadne môžete vytvoriť nový adresár, do ktorého umiestnite inštalačné súbory.
  3. V emulátore spustite Start - File Explorer, vyberte Storage Card (pamäťová karta) - v prieskumníkovi bude zobrazený adresár z počítača. Inštalácia emulátora je ukončená.

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018