Pomocník systému OBERON
Prvé kroky

V tejto téme Pomocníka sa dozviete ako nastaviť PDA zariadenie a začať pracovať s Pokladnicou OBERON pre PDA

Nastavenie PDA zariadenia

  1.  Pred spustením programu Pokladnica OBERON pre PDA je potrebné sa presvedčiť, či je spustené WiFi pripojenie. Informácie o pripojení WiFi nájdete v ponuke Štart - Nastavenie - Pripojenie - Správca WiFi alebo na úvodnej obrazovke v programe Pokladnica OBERON pre PDA kliknutím
    na ikonku . V prípade, že WiFi nie je pripojené, navštívte tému Nastavenie komunikácie Pokladnica OBERON pre PDA (Nastavenie bezdrôtového pripojenia WiFi).
  2. V zariadení PDA spustite program Pokladnica OBERON pre PDA. Zobrazí sa úvodná obrazovka, v ľavom spodnom rohu kliknite na ikonu a zadajte meno pod akým sa chcete do programu prihlásiť. Na úvodnej obrazovke bude zobrazené prihlasovacie meno a meno uvedené na dokladoch.
  3. V ľavom spodnom rohu kliknite na tlačidlo Nástroje/Nastavenia.Ako prvé je potrebné nastaviť Sieť. Zadajte názov pokladnice, názov počítača a TCP/IP port. Stlačte Test komunikácie. Stlačením tlačidla OK sa nastavenie uloží. 
  4. Ďalej je potrebné nastaviť Pokladnicu OBERON. Stlačením tlačidla Sync. sa načítajú údaje zo stolného počítača. Vyberte pokladnicu, ktorá bude toto PDA zariadenia zastupovať napríklad Pokladnicu reštaurácia. Stlačením tlačidla OK sa nastavenie uloží.
  5. Nastavenie Synchronizácia údajov. Synchronizácia znamená načítanie skladových položiek z programu Skladová evidencia. Vyberte tie údaje, ktoré chcete previesť zo Skladovej evidencii do zariadenia PDA a stlačte tlačidlo Sync. Pri prvom spustení programu je potrebné vybrať všetky položky t. j. skladové karty, skladové skupiny, zoznam stolov, používateľov atď.
  6. Ďalším krokom je nastavenie WiFi pripojenia. WiFi zariadenie musí byť zapnuté, nastavenie môžete urobiť kliknutím na WiFi alebo z úvodnej obrazovky Pokladnica OBERON pre PDA kliknutím na ikonku  .

Pri ďalších spusteniach programu stačí vybrať len tie položky, ktoré boli zmenené. Napríklad pri vytvorení nového používateľa synchronizujte len položku Používatelia.

Aby bola synchronizácia možná, je potrebné nastaviť aj modul Skladová evidencia. V programe zvoľte ponuku Sklad - Skladové karty a záložku Doplňujúce údaje. začiarknite možnosť Umožniť pracovať s položkou v programe Pokladnica OBERON.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.7.2018