Pomocník systému OBERON
Aplikácia OBERON pre PDA on-line

OBERON pre PDA zariadenia > Aplikácia OBERON pre PDA > Aplikácia OBERON pre PDA on-line

Základné informácie

Funkcie aplikácie OBERON pre PDA on-line

  Aplikácia OBERON pre PDA on-line umožňuje:

 Obrázok č. 1: Úvodná obrazovka aplikácie

 

Inštalácia aplikácie OBERON pre PDA on-line

Program komunikuje so systémom OBERON na základe webovej služby, ktorá je základom a prvým krokom pri inštalácii. Je teda potrebné mať vo svojej prevádzke zabezpečené wifi pripojenie na lokálnu sieť. Začnime teda nastavaním webovej služby, ktoré je potrebné vykonať vždy nezávisle od typu zvoleného nástroja. 

Na stolnom počítači

  1. Na stolnom počítači (pri viacerých počítačoch na serveri) je potrebné mať zriadenú webovú službu, na ktorú sa bude pripájať aplikácia OBERON pre PDA on-line. Bližšie informácie o postupe inštalácie získate v téme Inštalácia webovej služby.
  2. nastaveniach programu je potrebné začiarknuť možnosť Umožniť používať webové služby.
  3. V ponuke Servis, Nastavenia webových služiebWebové služby OBERON stlačte tlačidlo Podrobné nastavenia webovej služby. Otvorí sa formulár, v ktorom skontrolujte povolenie prístupu k inventúre skladu. URL adresa musí zodpovedať tej v OBERON Centri a do zariadenia sa zadáva v tvare http://adresa/data. Validná URL adresa je základom pre ďalšie nastavenia. Všetky ostatné nastavenia sú závislé od zadanej adresy.
  4. Otvorte program OBERON Center, v oddiele Rozhranie webovej služby skontrolujte, či je server webovej služby spustený. V záložke Prehľad komunikácie je zobrazená adresa prístupu pomocou webového prehliadača. Túto adresu je potrebné zadať v mobilnom zariadení a prihlásiť sa do webovej služby.

Na mobilnom zariadení

  1. Zo stránky www.exalogic.sk stiahnite súbor Oberon_PDA.zip a skopírujte ho na SD kartu mobilného zariadenia.
  2. Vložte SD kartu do mobilného zariadenia a skopírujte údaje do adresára Program files\OBERON pre PDA. Odporúčame vytvoriť zástupcu programu na ploche.
  3. Spustite program OBERON pre PDA on-line. Pri prvom spustení aplikácie je potrebné zadať prihlasovacie údaje a URL adresu, ktorá je zadaná v programe OBERON Center (oddiel Rozhranie webovej služby, záložka Prehľad komunikácie). Napríklad v tvare http://198.162.16.16:21001/data.
Príbuzné témy