Pomocník systému OBERON
Inštalácia programov pre Windows CE

Táto téma Pomocníka popisuje spôsob inštalácie programov pre Windows CE.

Postup inštalácie

1. Nakopírovanie inštalačných súborov do PDA zariadenia

2. Inštalácia Net Compact Framework CE

3. Inštalácia SQL Server CE

4. Inštalácia programov OBERON pre PDA

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018