Pomocník systému OBERON
Inštalácia programov pre Windows Mobile

Táto téma Pomocníka popisuje spôsob inštalácie programov Skladová evidencia pre PDA a Pokladnica OBERON pre PDA. Inštalácia softvéru pre PDA zariadenie je zložitejšia a komplikovanejšia ako štandardná inštalácia programov OBERON. Napriek tomu ju zvládne aj priemerný používateľ, predpokladá sa však znalosť práce so súbormi (kopírovanie súborov).

Postup inštalácie

 1. Nakopírovanie inštalačných súborov do PDA zariadenia
 2. Inštalácia Net Compact Framework
 3. Inštalácia SQL Servera
 4. Inštalácia programov OBERON pre PDA

1. Nakopírovanie inštalačných súborov do PDA zariadenia

 1. Inštalačné súbory je potrebné najskôr skopírovať do PDA zariadenia - existuje niekoľko spôsobov, napr. pomocou dodávaného softvéru ActiveSync, ďalšou možnosťou priame skopírovanie súborov na SD kartu.

2. Inštalácia Net Compact Framework

 1. Spustite súbor NETCFv2.wm.armv4i.cab.
 2. Ako cieľ inštalácie zvoľte Device (inou možnosťou je Storage Card - pamäťová karta) a stlačte v spodnej časti obrazovky Install.
 3. Po ukončení inštalácie je potrebné reštartovať PDA zariadenie.

3. Inštalácia SQL Server 2005 mobile edition 

 1. Spustite súbor sqlce30.dev.ENU.ppc.wce5.armv4i.CAB, prípadne prvý z nich (súbory je možné inštalovať v ľubovoľnom poradí).
 2. Ako cieľ inštalácie zvoľte Device (inou možnosťou je Storage Card- pamäťová karta) a stlačte v spodnej časti obrazovky Install.
 3. Podobne pokračujte a nainštalujte aj zostávajúce súbory sqlce30.ppc.wce5.armv4i.CAB, sqlce30.repl.ppc.wce5.armv4i.CAB.

4. Inštalácia programov OBERON pre PDA

OBERON pre PDA obsahuje tieto programy: Skladovú evidenciu pre PDA a Pokladnicu OBERON pre PDA. Tieto programy je možné inštalovať a používať aj osobitne, nie je potrebné ich inštalovať oba. Ak plánujete v budúcnosti používať napríklad Pokladnicu OBERON pre PDA nie je potrebné inštalovať aj program Skladová evidencia pre PDA.

Pokladnica pre PDA

 1. Spustite pokladnica_pda.CAB.
 2. Inštalácia bude automaticky vykonaná do adresára \\Program Files\OBERON\Pokladna\. Inštalácia je ukončená, pomocou tlačidla Štart alebo File Explorer-om môžete program spustiť.
 3. Pre úspešnú komunikáciu programov OBERON pre PDA a Pokladnicou je potrebné ju nastaviť, bližšie informácie nájdete tu.

Skladová evidencia pre PDA

 1. Spustite  sklad_pda.CAB.
 2. Inštalácia bude automaticky vykonaná do adresára \\Program Files\OBERON\Sklad\. Inštalácia je ukončená, pomocou File Explorer-u môžete program spustiť.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

21.6.2018