Pomocník systému OBERON
Zaevidovanie prijatej objednávky

V ponuke Knihy->Objednávky prijaté je možné na PDA zariadení pracovať s objednávkami. Je ich možné prezerať, pridávať alebo upravovať.

Vytvorenie novej objednávky

  1. Vyberte Ponuka - Knihy - Objednávky prijaté, zobrazí sa okno s objednávkami prijatými.
  2. Vyberte Ponuka - Nový, zobrazí sa okno pre vytvorenie objednávky prijatej, na záložke Hlavička je možné zadať základné údaje o objednávke.
  3. Na záložke Obch. partner je možné zo zoznamu tlačidlom  vybrať obchodného partnera alebo zadať povinné údaje ručne (povinné údaje sú vyznačené modrou farbou).
  4. Na záložke Položky je možné prezerať, pridávať a upravovať položky na objednávke. Ak chcete pridať novú položku, vyberte z ponuky Položky - Nová položka, zobrazí sa okno Skladové karty na ktorom je možné vybrať položku, zadať cenu, množstvo alebo zľavu položky.
  5. Po pridaní položky je možné na záložke Sumy prezerať aktuálnu cenu objednávky v SKK alebo v cudzej mene(CM).
  6. Na záložke Text môžete na objednávku zadať niektoré doplňujúce údaje napr. poznámku.
  7. Záložka Členenie obsahuje členenie objednávky podľa požiadaviek na sledovanie jednotlivých činností, stredísk, zákaziek, dodávaných produktov, služieb alebo ďalších sledovaných odvetví vo firme. Členenia je možné ľubovoľné pridávať, stačí do niektorého poľa napísať text a stlačiť tlačidlo následne je možné vyberať z uložených textov.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.7.2018