Pomocník systému OBERON
Práca s položkami na otvorenom stole

V tejto téme Pomocníka sa dozviete ako pracovať s položkami na otvorenom účte (stole) v programe Pokladnica OBERON pre PDA.

Popis ikoniek použitých v programe Pokladnica OBERON pre PDA

Ikonka  Popis ikonky
pridá položku podľa skupín na otvorenom účte (stole)
pridá položku podľa EAN kódu
oprava vybranej položky, je možné zmeniť množstvo a pridať poznámku pre tlač
zväčší množstvo na vybranej položke
zmenší množstvo na vybranej položke
vymaže položky na otvorenom stole (účte)
presunie položku v rámci otvoreného účtu (stola)

Vytvorenie nového otvoreného účtu (stola)

  1. Prihláste sa do programu Pokladnica OBERON pre PDA.
  2. Vyberte ponuku Pokladnica a zvoľte položku Otvorené účty(stoly). Kliknite na ponuku Otvorené účty, vyberte položku Nový. Túto voľbu je možné vykonať aj stlačením ikonky na úvodnej obrazovke.
  3. V zozname stolov vyberte stôl, ktorý chcete vytvoriť (otvoriť účet). Číslo a názov stola bude zobrazené v takej podobe, ako je nadefinované v programe Pokladnica OBERON. Stlačením tlačidla OK sa Názov účtu(stola) uloží. Program umožňuje zadať číslo alebo text podstola, napríklad stôl 3 - fero. V prípade, že zoznam stolov je prázdny, je potrebné synchronizovať údaje (Synchronizácia údajov).   
  4. a) Vyberte Otvorený účet/Nový alebo stlačte ikonku . Zobrazia sa všetky skupiny jedál tak, ako sú nadefinované v programe Skladová evidencia. Ak chcete získať bližšie informácie o skupinách v jedálnom lístku, nájdete ich v téme Skladová karta - skupiny v jedálnom lístku.
    Ikonka Všetky predstavuje všetky položky, ikonka História znamená naposledy použité skladové položky. Kliknite na skupinu, z ktorej chcete objednať. V dolnej časti obrazovky bude zobrazené množstvo, ďalej bude zobrazený počet všetkých položiek v danej skupine. Kliknutím na tlačidlo OK sa vybraná položka zapíše do otvoreného účta (stola).

          b) Položku je možné zadať aj pomocou EAN kódu a to stlačením ikonky .

  1. Množstvo položky je možné zväčšiť aj stlačením ikonky , prípadne zmenšiť stlačením ikonky .

Pridanie poznámky pre tlač

  1. Vyberte položku, ku ktorej chcete pridať poznámku a stlačte ikonku (môžete zmeniť aj množstvo položky). Poznámky je možné nadefinovať v programe Pokladnica OBERON alebo ich zadať priamo v PDA zariadení. Na zadanie poznámky je potrebné použiť virtuálnu klávesnicu. Poznámky pre tlač sa presúvajú do PDA zariadenie počas celkovej synchronizácie.

Presun položky v rámci otvoreného účtu (stola)

Presun položky v rámci otvoreného účtu (stola) znamená presúvanie položiek zhora nadol alebo naopak, napríklad pri väčšej objednávke je možné presunúť polievky na konci účtu nahor, aby kuchár pripravil najprv tie.

  1. Nastavte sa na položku na otvorenom účte (stole), ktorú chcete presunúť a stlačte, namiesto tejto ikonky bude zobrazená ikonka .
  2. Kliknite na miesto, kde chcete položku presunúť. Položka bude zobrazená na tom mieste, kde ste klikli a znova bude zobrazená ikonka . Pokračujte pokiaľ nebudete s usporiadaním položiek na otvorenom účte spokojný. 
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.7.2018