Pomocník systému OBERON
Vytlačenie rozsahu strán tlačového výstupu

Niekedy sa môže stať, že budete potrebovať vytlačiť tlačový výstup len v určitom rozsahu strán. Vtedy postupujte takto:

  1. Pred samotnou tlačou vo formulári Tlačové výstupy stlačte tlačidlo Náhľad. Tlačový výstup sa zobrazí na obrazovke.
  2. Pri zobrazenom náhľade na obrazovke kliknite myšou na ikonku Tlačiť (Print - obrázok tlačiarne) v ľavom hornom rohu okna. Následne sa zobrazí tento formulár:

     
  1. Tento formulár je súčasťou generátora tlačových výstupov (nie je súčasťou OBERON-u). Ak chcete tlačiť rozsah strán, je potrebné zvoliť voľbu Strany a do polí od (od strany) do (po stranu) zadať rozsah strán, ktoré požadujete vytlačiť. Nastavenia tlače podľa obrázka spôsobí, že budú vytlačené nasledujúce strany 2, 3, 4.
  2. Po stlačení tlačidla OK sa na tlačiarni vytlačí zadaný rozsah tlačového výstupu.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018