Pomocník systému OBERON
Prevádzky

Základné informácie

Práca s formulárom Prevádzky účtovnej jednotky

Prevádzky v module Hotelová recepcia

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018