Pomocník systému OBERON
Prevádzky

Základné informácie

Práca s formulárom Prevádzky účtovnej jednotky

Prevádzky v module Hotelová recepcia

Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.1.2018