Pomocník systému OBERON
Označovanie záznamov

Základné informácie

Označenie (zrušenie označenia) jedného záznamu

Obrázok č. 1: Označené záznamy

Hromadné označenie (zrušenie označenia) záznamov

Invertovať označenie

Označené záznamy je možné prehľadne zobraziť pomocou filtra. Filter je potrebné nastaviť s podmienkou Vybrať záznamy, Podmienka: Len označené. Zobrazené budú len záznamy označené hviezdičkou.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018