Pomocník systému OBERON
Všeobecne o koncepcii

Skladová evidencia > Všeobecne o koncepcii

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o module Skladová evidencia v systéme OBERON.

Dôležité evidencie

Ďalšie informácie

Obrázok č. 1: Väzby dokumentov - dve výdajky vyúčtované faktúrou, účtovný predpis a zaúčtovanie úhrady

 

Webové služby

V module Skladová evidencia je možné použiť tieto funkcie a aplikácie využívajúce webové služby:

Licenčné podmienky

Príbuzné témy