Pomocník systému OBERON
Komisionálny predaj

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Komisionálny predaj

Táto téma Pomocníka rieši problematiku komisionálneho predaja. Komisionálny predaj znamená predaj tovaru, ktorý dodávateľ (vlastník) prenechá odberateľovi (predajca) s tým, že odberateľ by sa mal snažiť v záujme dodávateľa predať čo najviac tovaru, samozrejme s cieľom dohodnutej provízie. Výhodou pre odberateľa je fakt, že za tovar prevzatý do komisionálneho predaja neplatí pri jeho prevzatí, ale až po uskutočnení predaja.

Rozlišujeme dva typy komisionálneho predaja:

  1. Prijaté do komisionálneho predaja -  tovar je prijatý od dodávateľov do komisionálneho predaja. 
  2. Poskytnuté do komisionálneho predaja - účtovná jednotka dáva tovar do komisionálneho predaja odberateľom.

Prijaté do komisionálneho predaja 

Poskytnuté do komisionálneho predaja 

Príbuzné témy