Pomocník systému OBERON
O objednávkach všeobecne

Základné informácie

Ďalšie informácie

OBERON umožňuje automaticky vytvoriť vydané objednávky. Podklady pre tvorbu objednávok tvoria minimálne a maximálne množstvá evidované na skladových kartách, prípadne aj prijaté/vydané ešte nevybavené objednávky. Bližšie informácie získate v téme Automatická tvorba objednávok.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018