Pomocník systému OBERON
Automatická tvorba objednávok

Základné informácie

Systém OBERON umožňuje vytvárať vydané objednávky aj automaticky, a to pomocou funkcie Automatická tvorba objednávok. Prostredníctvom nej je možné tovar u dodávateľa objednávať automaticky na základe vopred zadaných údajov. Podmienkou je nastavenie dodávateľa aj na skladovej karte (ponuka Sklad, kniha Skladové karty) v záložke Objednávky. V opačnom prípade skladová karta nebude do vydanej objednávky zahrnutá. Ďalej je na skladovej karte v záložke Objednávky potrebné pre danú položku stanoviť minimálne a maximálne množstvá. Funkcia Automatická tvorba objednávok je dostupná v knihe Objednávky vydané (ponuka Fakturácia), pod tlačidlom Možnosti.

Sprievodca Automatická tvorba objednávok

Sprievodca umožňuje vytvoriť vydané objednávky v niekoľkých krokoch, v ktorých je možné nastaviť spôsob výpočtu objednávaného množstva. Obsahuje možnosti:

Len z prijatých objednávok

Len z prijatých objednávok (brať do úvahy množstvá na sklad. kartách)

Zo skladových kariet a prijatých objednávok

Len zo skladových kariet

V ďalšom kroku sprievodca umožňuje zvoliť, či sa majú brať do úvahy aj predošlé a ešte nevybavené vydané objednávky. Obsahuje možnosti:

Znovu objednať

Už neobjednávať

  • Aby bola skladová karta zahrnutá do objednávky, musí byť na nej uvedený dodávateľ, taktiež je potrebné stanoviť minimálne a maximálne množstvá.
  • Polia automaticky vytvorenej objednávky (text pred položkami, text za položkami, členenie, spôsob dopravy a pod.) budú doplnené z predchádzajúcej (poslednej) objednávky vystavenej danému dodávateľovi.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018