Pomocník systému OBERON
Automatická tvorba objednávok

Základné informácie

Automatická tvorba objednávok umožňuje automaticky vytvoriť vydané objednávky, t. j. objednať tovar u Vašich dodávateľov. Dodávateľa je potrebné nastaviť aj na skladovej karte (ponuka Sklad, kniha Skladové karty) v záložke Objednávky, inak skladová karta nebude zahrnutá do vydanej objednávky danému Odberateľovi. Taktiež je potrebné stanoviť minimálne a maximálne množstvá. Automatická tvorba objednávok je implementovaná v knihe Objednávky vydané (ponuka Firma), tlačidlom Možnosti.

Sprievodca Automatická tvorba objednávok

Sprievodca umožňuje vytvoriť vydané objednávky v niekoľkých krokoch, v ktorých je možné nastaviť spôsob výpočtu objednávaného množstva. Obsahuje možnosti:

Len z prijatých objednávok

Len z prijatých objednávok (brať do úvahy množstvá na sklad. kartách)

Len zo skladových kariet

Zo skladových kariet a prijatých objednávok

V ďalšom kroku sprievodca umožňuje zvoliť, či sa majú brať do úvahy aj predošlé a ešte nevybavené vydané objednávky. Obsahuje možnosti:

Znovu objednať

Už neobjednávať

  • Aby bola skladová karta zahrnutá do objednávky musí byť na nej uvedený dodávateľ, taktiež je potrebné stanoviť minimálne a maximálne množstvá.
  • Polia automaticky vytvorenej objednávky (text pred položkami, text za položkami, členenie, spôsob dopravy a pod.) budú doplnené z predchádzajúcej (poslednej) objednávky vystavenej danému dodávateľovi.
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.1.2018