Pomocník systému OBERON
Import objednávky do dokladu

Vytvorenie príjemky z vydanej objednávky 

Nasledovne je popísaný postup ako vytvoriť príjemku z vydanej objednávky. 

 1. V systéme programov OBERON v ponuke Fakturácia zvoľte položku Kniha pohľadávok. Otvorí sa Kniha pohľadávok.
 2. Stlačte tlačidlo Nový, zobrazí sa sprievodca vytvorenia novej pohľadávky. Zvoľte štandardné zadanie prípadne aj iné zadanie (napríklad Z objednávky vydanej, prijatej). Stlačte tlačidlo OK, následne sa otvorí formulár Pohľadávka.
 3. Do pohľadávky je najskôr potrebné zadať obchodného partnera, ďalej je potrebné zadať položky.
 4. Stlačte tlačidlo Možnosti, prípadne pravé tlačidlo myši a vyberte
  - Vložiť položky z výdajky
  - Vložiť položky z objednávky prijatej
  - Vložiť položky z inej pohľadávky
 5. Zobrazí sa kniha Výdajky, Objednávky prijaté alebo Kniha pohľadávok. Vyberte položky, ktoré budú naimportované do dokladu. Keďže nie vždy je dodaný tovar zhodný s objednaným, vo formulári Pohľadávka je možné upraviť dodaný počet, prípadne cenu. Ak objednaná položka nebola vôbec dodaná, je ju možné jednoducho vynechať.
 6. Po naimportovaní poslednej položky sa tento formulár uzatvorí, pričom v pohľadávke je možné skontrolovať naimportované položky. 
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

22.1.2018