Pomocník systému OBERON
Príjem tovaru s výrobným/sériovým číslom do skladu

Príjem tovaru s výrobným/sériovým číslom je podobný ako príjem tovaru bez evidencie výrobných/sériových čísel. Bližšie informácie o príjme do skladu získate v téme Príjem do skladu

Prijatie tovaru do skladu

Pred príjmom do skladu skontrolujte, či je na skladovej karte v záložke Doplň. údaje vybraná možnosť Evidovať výrobné/sériové čísla.

  1. V ponuke Sklad vyberte položku Príjemky pre zobrazenie zoznamu príjemok.
  2. Použite tlačidlo Nový na pridanie dokladu do tohto zoznamu. Zobrazí sa formulár Nová príjemka. V tomto formulári je potrebné stanoviť druh pohybu, číslo a dátum vytvorenia novej príjemky. Pokračujte stlačením tlačidla OK.
  3. Zobrazí sa formulár Príjemka - vyplňte jednotlivé polia. Na príjemku pridávajte položky pomocou tlačidla Nový v oddiele Položky na doklade.
  4. Vyberte skladovú kartu a stlačte OK, zobrazí sa formulár Výrobné (sériové) čísla. V tomto formulári stlačte tlačidlo Nový a zadajte výrobné/sériové číslo. V záložke Doplň. údaje je možné doplniť dátum výroby.
  5. Po stlačení tlačidla OK vo formulári Príjemka je vytvorenie príjemky ukončené.
  • V prípade, že zadaný počet výrobných/sériových čísel nesúhlasí s množstvom uvedeným na doklade, je možné množstvo upraviť, a to vo formulári Príjemka tlačidlom Oprava.
  • Vo formulári Výrobné (sériové) čísla je možné zadať výrobné číslo aj ako rozsah čísel. Napríklad, ak prijmeme 4 kusy tovaru s výrobným číslom 1001, 1002, 1003 a 1004, stačí zadať rozsah čísel 1001 až 1004.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018