Pomocník systému OBERON
Výdaj tovaru s výrobným/sériovým číslom zo skladu

Výdaj tovaru s výrobným/sériovým číslom je podobný ako výdaj tovaru bez evidencie výrobných a sériových čísel. Bližšie informácie o výdaji do skladu sa dozviete ak kliknete Výdaj zo skladu

Výdaj tovaru zo skladu

  1. V ponuke Sklad vyberte položku Výdajky pre zobrazenie zoznamu výdajok.
  2. Použite tlačidlo Nový na pridanie dokladu do tohto zoznamu. Zobrazí sa formulár Nová výdajka. V tomto formulári je potrebné stanoviť druh pohybu, číslo a dátum vytvorenia novej príjemky. Pokračujte stlačením tlačidla OK.
  3. Zobrazí sa formulár Výdajka - vyplňte jednotlivé polia. Na výdajku pridávajte položky pomocou tlačidla Nový v oddiele Položky na doklade.
  4. Vyberte skladovú kartu a stlačte OK, zobrazí sa formulár Výrobné (sériové) čísla. V tomto formulári stlačte tlačidlo Nový a vyberte už evidované výrobné/sériové číslo.
  5. Po stlačení tlačidla OK vo formulári Výdajka je vytvorenie výdajky ukončené.
  • Tlačový výstup Záručný list je možné vytlačiť cez ponuku Sklad, Výdajky (prípadne Faktúry vydané), tlačidlo Tlač.
  • V prípade, že zadaný počet výrobných/sériových čísel nesúhlasí s množstvom uvedeným na doklade, je možné množstvo upraviť, a to vo formulári Výdajka tlačidlom Oprava.
  • Pri tvorbe výdajky (prípadne faktúry vydanej) je možné označiť viacero výrobných čísiel pomocou klávesu Ins (Insert). V prípade, že bol aktuálny záznam už označený, bude jeho označenie zrušené. Označiť záznam (prípadne zrušiť označenie) je možné aj myšou stlačením pravého tlačidla.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018