Pomocník systému OBERON
Vytvorenie receptúry

Postup vytvorenia receptúry

Nasledovne je popísaný postup pre vytvorenie skladovej karty receptúry (kalkulácie jedla) v module Sklad:

  1. Najskôr je potrebné vytvoriť jednoduché karty položiek, z ktorých sa bude receptúra skladať. Je vhodné mať už na týchto skladových kartách aj stanovenú obstarávaciu cenu prípadne aj zaevidovaný prvý príjem (tým bude správne vypočítaná cena celej receptúry). 
  2. Vytvorte novú skladovú kartu. Zadajte názov skladovej karty - receptúry a ďalšie náležitosti na karte. V rozbaľovacom zozname Typ karty vyberte Receptúra. Ak sa takýto typ v zozname nenachádza, je potrebné v nastaveniach programu zapnúť voľbu Umožniť pracovať s receptúrami a kalkuláciami jedál.
  3. Stlačte tlačidlo Zloženie pri tomto rozbaľovacom zozname. Otvorí sa formulár Zloženie receptúry, v ktorom je možné vytvoriť danú kalkuláciu.
  4. Zadajte počet porcií novej kalkulácie.
  5. Stanovte položky receptúry. Ako položku receptúry môžete vybrať jednoduchú skladovú kartu prípadne aj skladovú kartu inej receptúry. Je potrebné si uvedomiť, že množstvá jednotlivých položiek vytváranej receptúry musíte stanoviť s ohľadom na počet porcií.
  6. Na záložke Postup prípravy môžete prípadne vložiť potrebný text. Ukončenie zadávania položiek receptúry vykonáte stlačením tlačidla Zatvoriť
  • Na položkách receptúry je možné merné jednotky kombinovať, napr. litre, ks, kg, g a pod.  Pri výpočte celkovej hmotnosti receptúry si s tým program poradí.
  • Pri receptúrach jedál je potrebné zložky receptúr ako je napr. soľ alebo koreniny evidovať na ich skladovej karte v gramoch  a nie v kg. Musíte si uvedomiť, že ak sa skladová karta receptúry skladá z položky v množstve 0.002 kg a táto receptúra je pre 10 porcií, pri výdaji dvoch porcií by sa malo vydať z položky receptúry 0.0004 kg. Avšak program umožňuje vydať (odpísať) zo skladu najmenšie množstvo 0.001 mernej jednotky, čiže v tomto prípade by pri predaji dvoch porcií nebolo odpísané žiadne množstvo.

Detské porcie jedál

Detské porcie zväčša neobsahujú presne polovicu množstva surovín normálnej bežnej porcie a taktiež cena detskej porcie je nie presnou polovicou. Z tohto dôvodu je najlepšie evidovať detské porcie vytvorením samostaných skladových kariet typu Receptúra, do ktorej je vložená pôvodná receptúra, avšak množstvo a cena by boli odlišné.

Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.1.2018