Pomocník systému OBERON
Colná správa - hlásenie SBL

Táto téma Pomocníka Vám poskytne informácie o evidencii a predaji SBL spolu so súvisiacimi nastaveniami v programe OBERON. Pred zaevidovaním a predajom SBL venujte pozornosť nastaveniam programu.

Nastavenia programu OBERON umožňujúce evidenciu a predaj SBL

Distribútori a Predajcovia SBL majú od 1.1.2011 okrem iných nasledujúce povinnosti:

Distribútori SBL - sú predajcovia SBL, ktorí majú od colnej správy oprávnenie na distribúciu SBL, čiže predávajú SBL hlavne iným predajcom SBL

Predajcovia SBL - sú všetci, ktorí môžu predávať SBL na základe povolenia colnej správy 

Všeobecné pokyny k evidencii stavu zásob, ktoré sú z pohľadu colného úradu spotrebiteľské balenia liehu

Bližšie informácie o nastavení merných jednotiek pri evidencii a výdaji SBL predovšetkým v prevádzkach, ktoré rozlievajú SBL (reštaurácie, bary), nájdete v téme Práca s mernými jednotkami.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018