Pomocník systému OBERON
Práca s variantmi skladovej karty

Základné informácie

Príklad skladovej karty, ktorá sa nehodí na prácu s variantmi:

Skladová karta Lišta

Varianty: Dĺžka 1m, Dĺžka 2m, Dĺžka 3m, Dĺžka 4m

Keďže každá dĺžka lišty má inú predajnú cenu, nie je možné použiť varianty - pre každú veľkosť by mala byť vytvorená samostatná skladová karta.

Atribúty

Bližšie informácie o atribútoch získate v téme Skladové karty - atribúty.

Objednávky

K variantu skladovej karty je možné evidovať Katalógové označenie, Minimálne a Maximálne množstvo. Viac informácií nájdete v téme Automatická tvorba objednávok.

Záložka Varianty je dostupná iba v prípade nastavenia Umožniť pracovať s variantminastavení skladu (Nastavenie programu - Firma - Sklad).

Príklad skladová karta Pánske topánky

Zoznam atribútov skladových kariet (Obrázok č. 1):  Farba - Zelená, Farba - Biela, Farba - Čierna, Farba - Sivá, Veľkosť 40, Veľkosť 42, Veľkosť 44,

Varianty skladovej karty (Obrázok č. 2):    

Variant 1: Veľkosť 40; Farba - Sivá

Variant 2: Veľkosť 44; Farba - Sivá

Variant 3: Veľkosť 44; Farba - Biela

Variant 4: Veľkosť 44; Farba - Čierna

Obrázok č. 1: Zoznam atribútov skladových kariet

Obrázok č. 2: Skladová karta

Na skúšobné účely je možné využiť vzorovú databázu s ukážkovými údajmi, ktoré obsahujú skladové karty s variantmi na jednoduché a rýchle odskúšanie. Databáza s ukážkovými údajmi je dostupná cez ponuku OBERON - Otvorenie agendy (firmy), tlačidlo Nová firma. Otvorí sa sprievodca, v ktorom je možné vytvoriť firmu so skúšobnými údajmi pre internetový obchod.  

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018