Pomocník systému OBERON
Popis súboru FOLDERS.INI

Riešenie technických problémov > Pokyny pre odborníkov > Popis súboru FOLDERS.INI

Popis najdôležitejších nastavení

[OpenFirm]
LastFile=C:\OBERON\DATA_U\NOVAK\NOVAK.MDB
- program otvára vždy databázu firmy, ktorá je uložená v tomto nastavení

[Network]
UserName=Admin
- meno používateľa, ktorý s programom pracuje

[Recent Files]
1=Kováč - autopožičovňa|U:\OBERON\DATA_U\KOVAC\KOVAC.MDB
- v zozname sú uvedené firmy, ktorých dáta sa nachádzajú mimo vyhradeného adresára DATA_U (v prípade miezd DATA_M), spravidla ide o firmu umiestnenú na inom počítači v sieti.

Príbuzné témy