Pomocník systému OBERON
Popis súboru INFO.INI

Súbor INFO.INI sa nachádza v adresári dátovej základne, t. j. kde je umiestnený databázový súbor. Sú v ňom uložené niektoré systémové nastavenia týkajúce sa spustenia programu a práce s údajmi viacerých firiem. Je to súbor textového formátu. V prípade náhodného vymazania tohto súboru ho program automaticky znovu vytvorí.

Popis najdôležitejších nastavení

FirmName
- názov firmy ktorej údaje sú uložené v príslušnom MDB súbore

MDBTyp
- určuje typ databázy:
   1 - databáza programu Podvojné účtovníctvo
   2 - databáza programu Jednoduché účtovníctvo
   3 - databáza programu Mzdy a personalistika

Visible
- určuje či sa má firma zobrazovať vo formulári Otvorenie firmy

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018