Pomocník systému OBERON
Ako odoslať databázu firmy pomocou internetu?

V prípade hľadania zložitých chýb alebo pri potrebe analýzy účtovných dát u dodávateľa programu je potrebné zaslať databázu používateľa k dodávateľovi programu. Dodávateľ programu manipuluje s takýmito dátami v režime zvýšenej ochrany údajov, tieto nijak nearchivuje a okamžite po vyriešení problému nevratne odstraňuje. Pri voľbe vhodnej metódy pre odoslanie údajov záleží predovšetkým na veľkosti používateľovej databázy, ktorá sa môže pohybovať od jednotiek MB až po stovky GB.

Odoslanie zálohy databázy sa skladá z dvoch základných krokov:

1: Zálohovanie údajov

2: Odoslanie zálohy dodávateľovi programu

Zálohovanie údajov

Zálohovať údaje je možné dvoma rôznymi spôsobmi:

  1. Pomocou funkcie Zálohovanie údajov , ktorá sa nachádza v ponuke programu Servis. Táto metóda je vhodná pre menej skúsených používateľov. V sprievodcovi funkcie je potrebné zvoliť cestu kam má program záložné súbory umiestniť (napr. do dokumentov, alebo na pracovnú plochu). Pri zálohovaní údajov vytvorí OBERON dva súbory a to FIRMA.ZAL a FIRMA.Z01 (v prípade, že sú údaje uložené v súbore s údajmi menom FIRMA). Tieto dva súbory je potrebné zaslať dodávateľovi programu.
    Ďalšie informácie o zálohovaní je možné získať v téme Všeobecné informácie o zálohovaní.
  2. Pomocou komprimačného nástroja (zip, alebo rar) skomprimovať databázový súbor firmy (dátové údaje o firme). Databázový súbor má príponu MDB napr. Firma.MDB. Databáza je uložená v adresári \\OBERON\Data_U\Firma.mdb v prípade účtovníctva a programu OBERON v adresári \\OBERON\Data_M\Firma.mdb v prípade programu Mzdy a personalistika. Predovšetkým v sieťovej prevádzke OBERON-u je pravdepodobné, že databáza sa nachádza na inom umiestnení na serveri. Presnú cestu k databáze je možné nájsť v ponuke programu Pomocník - O programe - tlačidlo Detaily.

Odoslanie zálohy dodávateľovi

Odoslať údaje je možné e-mailom, alebo pomocou úložiska na internete. E-mailom je vhodné zasielať súbory o veľkosti maximálne 10 MB.

  1. Otvorte e-mailový účet (napr. pomocou Microsoft Outlook ,alebo sa prihláste na webmail napr. gmail.com) a vytvorte nový e-mail. K e-mailu pripojte súbor Firma.Z01 ako prílohu. E-mail môžete poslať na kontaktné adresy firmy EXALOGIC, s.r.o. e-mail: exalogic@exalogic.sk.
  2. Otvorte emailové úložisko napr. stránku www.uschovna.cz a súbor pošlite podľa pokynov. Uschovna.cz dovoľuje odoslať až 300MB bezplatne. Je  potrebné vyplniť e-mailovú adresu odosielateľa a príjemcu. Na tieto e-maily prídu potvrdenia o uložení zásielky a odkazy na prevzatie a správa pre príjemcu.

Do e-mailu je vhodné pripojiť aj sprievodný text a kontaktné údaje.

Údaje je možné zasielať aj pomocou FTP servera. Táto možnosť je vhodná pre skúsených používateľov a technikov.

Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

20.4.2018