Pomocník systému OBERON
OBERON tlačí len niektoré tlačové výstupy

Táto téma Pomocníka je venovaná problému, keď OBERON niektoré tlačové výstupy tlačí a niektoré nie, prípadne ich netlačí korektne. 

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018