Pomocník systému OBERON
Účtovné dáta - spôsob a štruktúra uloženia

OBERON pre zápis účtovných údajov používa rôzne databázové prostredia, nasledovný text je venovaný databázovému prostrediu Microsoft Access.

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018