Pomocník systému OBERON
Nastavenie transportu údajov

Pri nastavení transportu údajov je potrebné postupovať rozvážne, pretože nesprávnym nastavením importu môže dôjsť k neželanému prepísaniu údajov, prípadne k ich strate. Transport údajov predstavuje pomerne zložitú problematiku, preto by nastavenie mal vykonať pokročilý používateľ, prípadne servisný technik. 

Transport údajov umožňuje transportovať nasledujúce evidencie:

Pomenovanie zdrojov a cieľov

Definovanie transportu údajov

 Príklad nastavenia transportu údajov je dostupný v téme Príklad nastavenia exportu faktúr.

Spustenie transportu údajov

Technické informácie o exporte a importe prenášaného súboru (OBERON File Transfer)

Správy o priebehu transportu

Zmeny v nastaveniach transportov, predovšetkým typu import so skladovými kartami alebo skladmi vykonávajte obozretne, inak môže dôjsť k nechcenému prepísaniu skladových kariet alebo celého skladu. V pobočkách zverte túto činnosť zodpovednej osobe. Používajte modul Automatické zálohovanie v režime pre denné zálohovanie. Ak nemáte istotu v správnom nastavení transportu, poraďte sa na linke podpory.

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018