Pomocník systému OBERON
Všeobecné informácie o transporte údajov

Základné informácie

Základné typy transportu údajov

Transporty údajov sa odlišujú tak v závislosti od použitej technológie prenášaných údajov, ako aj od samotného spôsobu realizácie. Existujú nasledujúce typy transportu údajov:

OBERON File Transfer

Formát prenášaného súboru

Princíp činnosti transportu údajov typu OBERON File Transfer

Technické informácie o exporte a importe prenášaného súboru

Zdroje a ciele transportu údajov

OBERON Database

Transport Data Universal Interface

Informácie o nastavení transportu údajov získate v téme OBERON Center - Transport údajov.

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018