Pomocník systému OBERON
Výber údajov na transport

Pri exporte údajov systém OBERON obsahuje mechanizmus, ktorý označuje záznamy určené na export. To zabezpečí, aby sa vždy neexportovali všetky záznamy z danej evidencie (napr. z knihy pohľadávok), ale len nové, prípadne opravené. Toto označovanie záznamov nazývame príznaky pre transport údajov.

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018