Pomocník systému OBERON
Transport údajov typu OBERON Database

Z hľadiska použitej technológie transport údajov delíme na viaceré typy; v tejto téme Pomocníka sa nachádza bližší popis transportu údajov typu OBERON Database. Pri tomto type sa na výmenu údajov nepoužíva súbor (ako pri OBERON File Transfer), ale priamy prístup do databázy.

Transport údajov s priamym prístupom do databázy

Obr. č.1   Transport údajov s priamym prístupom do databázy

Transport údajov s využitím tretej databázy

Obr. č.2   Transport údajov s využitím tretej databázy

 

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018