Pomocník systému OBERON
Všeobecne o koncepcii

Modul Vozidlá je jeden z ďalších voliteľných modulov systému OBERON. Umožňuje viesť knihu jázd vozidiel, pričom obsahuje aj ďalšie pomocné evidencie. Aby bol modul Vozidlá dostupný, musí byť nadefinovaný v nastaveniach programu. Modul Vozidlá nie je spoplatnený (je možné ho používať zdarma, bez akejkoľvek licencie), pričom nie sú obmedzené žiadne jeho funkcie.

Základné informácie

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018