Pomocník systému OBERON
Všeobecne o koncepcii

Systém OBERON obsahuje modul Mzdy a dochádzka, ktorý umožňuje spracovávať mzdovú agendu aj spolu s evidenciou dochádzky. Modul Mzdy a dochádzka je určený pre rôzne veľké firmy, prípadne pre účtovné (mzdové) firmy, ktoré spracovávajú mzdy pre iné firmy. Aby bol modul Mzdy a dochádzka dostupný, musí byť povolený v nastaveniach programu (ponuka Servis, Nastavenia programu).

Dôležité evidencie

 Obrázok č. 1: Formulár Tvorba miezd

 

Zaujímavé vlastnosti a možnosti

Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.1.2018