Pomocník systému OBERON
Všeobecne o koncepcii - mzdy

Systém OBERON obsahuje modul Mzdy a dochádzka, ktorý umožňuje spracovávať mzdovú agendu aj spolu s evidenciou pracovného času a dochádzky. Modul Mzdy a dochádzka je určený pre rôzne veľké firmy, prípadne účtovné (mzdové) firmy, ktoré spracúvajú mzdy pre iné firmy. Aby bol modul Mzdy a dochádzka dostupný, musí byť povolený v ponuke Servis, Nastavenia programu.

Dôležité evidencie

 Obrázok č. 1: Formulár Tvorba miezd

 

Zaujímavé vlastnosti a možnosti

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018