Pomocník systému OBERON
Prihlásenie pracovníka do štátnych inštitúcií

Pracovníka, ktorý bol zaevidovaný do evidencie a bol mu vytvorený pracovný pomer, je potrebné nahlásiť do štátnych inštitúcií - do sociálnej poisťovne (Registračný list FO) ako aj zdravotnej poisťovne (Hromadné oznámenie o zmene platiteľa).

Postup vytvorenia výkazu do Sociálnej poisťovne

  1. Otvorte v ponuke Mzdy, evidenciu Dokumenty a výkazy pracovníkov - tu sa evidujú všetky výkazy a dokumenty pracovníkov.
  2. Otvorí sa kniha Dokumenty a výkazy pracovníkov, stlačte tlačidlo Nový, Hromadný dokument - vyberte Sociálna poisťovňa - registračný list FO, stlačte tlačidlo Ďalej.
  3. Keďže daný výkaz sa neposiela len za jedného pracovníka ale hromadne, tu sa zadáva rozsah dátumov, za ktoré sa majú dané zmeny načítať, napr. od posledného zaslania. Do výkazu bude automaticky načítaný prijatý pracovník do prac. pomeru, ale zároveň aj zmeny u iných pracovníkov. Stlačte tlačidlo Ďalej a potom Dokončiť.
  4. Po zatvorení sprievodnu sa otvorí formulár Dokument - v záložke Dokument sa nachádza zoznam udalostí, ktoré nastali za uvedené obdobie a podliehajú oznámeniu. Tu je možné v prípade potreby údaje upraviť, prípadne aj doplniť nový riadok.
  5. Po stlačení tlačidla OK sa uvedené dokument uloží. Stlačte tlačidlo Možnosti (alebo pravé tlačidlo myši pre zobrazenie kontextovej ponuky), zvoľte položku Exportovať dokument. Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné vytvoriť súborov pre Sociálnu poisťovňu. Ten je možné následne odoslať cez ich vlastný portál.
Obr.č.1)  Formulár Registračný list FO

Postup vytvorenia výkazu do zdravotnej poisťovne

  1. Otvorte v ponuke Mzdy, evidenciu Dokumenty a výkazy pracovníkov - tu sa evidujú všetky výkazy a dokumenty pracovníkov.
  2. Otvorí sa kniha Dokumenty a výkazy pracovníkov, stlačte tlačidlo Nový, Hromadný dokument - vyberte Zdravotná poisťovňa - Hromadné oznámenie, stlačte tlačidlo Ďalej.
  3. Keďže daný výkaz sa neposiela len za jedného pracovníka ale hromadne, tu sa zadáva rozsah dátumov, za ktoré sa majú dané zmeny načítať, napr. posledných 8 dní. Do výkazu bude automaticky načítaný prijatý pracovník do prac. pomeru, ale zároveň aj zmeny u iných pracovníkov. Stlačte tlačidlo Ďalej a potom Dokončiť.
  4. Po zatvorení sprievodnu sa otvorí formulár Dokument - v záložke Dokument sa nachádza zoznam udalostí, ktoré nastali za uvedené obdobie a podliehajú oznámeniu. Tu je možné v prípade potreby údaje upraviť, prípadne aj doplniť nový riadok.
  5. Po stlačení tlačidla OK sa uvedené dokument uloží. Stlačte tlačidlo Možnosti (alebo pravé tlačidlo myši pre zobrazenie kontextovej ponuky), zvoľte položku Exportovať dokument. Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné vytvoriť  jeden, prípadne viac súborov (pre viac zdravotných poisťovní). Tie je možné následne odoslať cez portál danej zdravotnej poisťovne.
Pri zasielaní nahlášky sa zasielajú aj iné zmeny, napr. nemocenské, OČR, iné neprítomnosti a pod.

 

Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.1.2018