Pomocník systému OBERON
Stravné lístky

Základné informácie

Postup zadania stravných lístkov

Zamestnávateľ poskytuje stravné lístky v hodnote 4€, pričom príspevok zamestnávateľa je 2.2€ a príspevok zamestnanca je 1.8€ (príspevok zo sociálneho fondu neposkytuje). Príspevok zamestnávateľa sa zadáva ako Náhrada, príspevok zamestnanca ako Zrážka. Následne je uvedený postup ako zadať príspevky zamestnávateľa aj zamestnanca. 

 1. V ponuke Mzdy vyberte položku Pracovné pomery pracovníkov.
 2. Vyberte pracovníka, stlačte tlačidlo Oprava.
 3. Otvorí sa formulár Pracovný pomer pracovníka, v záložke Zrážky stlačte tlačidlo Nový.
 4. Stlačte tlačidlo výberu  a vyberte predkontáciu 705 - Stravné lístky.
 5. Zadajte mesiac od ktorého sa bude zrážka zo mzdy sťahovať.
 6. Vyberte tarifu:
     - čiastka - zadajte čiastku, ktorá bude pevne daná napríklad 120€
     - čiastka na deň - zadajte hodnotu stravného lístka, celková hodnota sa vypočíta ako počet odpracovaných hodín*hodnota (hodnota sa bude automaticky meniť v závislosti na neprítomnostiach v práci)
     - čiastka na počet - zadajte hodnotu stravného lístka, celková hodnota sa vypočíta ako počet pracovných dní*hodnota
 7. Spôsob úhrady zvoľte V prospech firmy.
 8. Uložte zrážku, zrážka sa bude zobrazovať pri tvorbe miezd v záložke Zložky mzdy. V prípade, že pracovníkovi je už vygenerovaná mzda, je potrebné mzdu opätovne vygenerovať (Tvroba miezd, tlačidlo Možnosti).

Zrážku Stravné je možné zadať aj pomocou čísla predkontácie nasledovne 1.8*22*705, teda SUMA*POČET DNÍ*ČÍSLO PREDKONTÁCIE.

 

Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.1.2018