Pomocník systému OBERON
Odmeňovanie práce vo sviatok

Základné informácie

 

Postup zadania náhrady mzdy za sviatok

  1. V ponuke Mzdy vyberte položku Tvorba miezd.
  2. V zozname vyberte pracovníka, ktorému prináleží náhrada mzdy za sviatok. Stlačte tlačidlo Upraviť mzdu.
  3. Otvorí sa formulár Úprava mzdy. V záložke Zložky mzdy stlačte tlačidlo Nový a vyberte zo zoznamu Náhrada alebo Príplatok.
  4. Zobrazia sa mzdové predkontácie, vyberte predkontáciu 601 - Náhrada mzdy za sviatok alebo 402 - Príplatok (za sviatok).
  5. Stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa formulár, v ktorom zadajte tarifu a počet hodín za prácu vo sviatok.
  6. Náhrada alebo príplatok mzdy za sviatok bude pridaný, mzdu uložte.  
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.7.2018