Pomocník systému OBERON
Doplatok do sumy minimálnej mzdy

Základné informácie

Manuálne zadanie doplatku do mzdy

Doplatok do sumy minimálnej mzdy počíta program automaticky v prípade, že pracovníkovi vznikol nárok na doplatok. Doplatok je možné zadať aj manuálne, a to pri Tvorbe miezd.

  1. V ponuke Mzdy zvoľte položku Tvorba miezd.
  2. Vyberte pracovníka a stlačte tlačidlo Oprava.
  3. Otvorí sa formulár Úprava mzdy, v záložke Zložky mzdy stlačte tlačidlo Nový-Základná mzda.
  4. Vyberte predkontáciu 150-Doplatok do minimálnej mzdy. Ak sa taká predkontácia v zozname nenachádza, je potrebné vytvoriť novú predkontáciu podľa Obrázka č. 1.
  5. Zadajte sumu doplatku a stlačte tlačidlo OK. Doplatok bude pridaný medzi Zložky mzdy.
Obrázok č.1: Mzdová predkontácia - Doplatok do minimálnej mzdy

 

Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

20.4.2018