Pomocník systému OBERON
Ako zadať neprítomnosť v práci

Pomocou tohto postupu je možné zadať pracovníkovi neprítomnosť - nemocenské, dovolenka, návšteva lekára, ošetrenie člena rodiny, materská a rodičovská dovolenka, verejná funkcia a ďalšie. Predpokladá sa, že daný pracovník je zaevidovaný v personalistike (evidencia Pracovníci) a má vytvorený pracovný pomer (evidencia Pracovné pomery pracovníkov). 

Postup

  1. Zvoľte položku ponuky Mzdy, Tvorba miezd, prípadne stlačte tlačidlo  na paneli nástrojov. 
  2. Vyberte pracovníka, ktorému chcete zadať práceneschopnosť, a stlačte tlačidlo Upraviť mzdu.
  3. Otvorí sa formulár Úprava mzdy, v záložke Neprítomnosť sa zadávajú neprítomnosti pracovníka v práci.
  4. Stlačte tlačidlo Nový a zo zoznamu vyberte druh neprítomnosti a dátum.
  5. Stlačením tlačidla OK sa neprítomnosť uloží.

Pri zadávaní neprítomnosti môžu vzniknúť tieto situácie:

- nie je známy dátum ukončenia PN - v prípade, že nie je známy dátum ukončenia PN a je predpoklad, že PN bude pokračovať aj v ďalšom mesiaci, Dátum do je potrebné nechať nevyplnený.

 

- PN na prelome mesiacov - PN na prelome mesiacov sa vypĺňa štandardne, t. j. rovnako ako v prípade PN v rámci jedného mesiaca

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018