Pomocník systému OBERON
Vytlačenie výplatných pások

Výplatné pásky a iné tlačové výstupy pri spracovaní miezd je možné vytlačiť priamo vo formulári Tvorba miezd. Jednotlivé tlačové výstupy sú dostupné ihneď po spracovaní mzdy danému pracovníkovi, t. j. nemusí byť vykonaná mesačná uzávierka miezd.

Postup vytlačenia výplatnej pásky

 1. V ponuke Mzdy zvoľte ponuku Tvorba miezd.
 2. Vyberte pracovníka, ktorý má spracovanú mzdu.
 3. Stlačte tlačidlo Tlač, vyberte tlačový výstup Výplatné listy (s grafom) alebo Výplatné pásky.
 4. Stlačením tlačidla Náhľad sa zobrazí tlačový výstup na obrazovke. Stlačením tlačidla Tlač sa výplatná páska vytlačí.

Doplňujúce informácie 

Elektronické odosielanie výplatných pások

Zákonník práce umožňuje zasielať pracovníkovi výplatnú pásku elektronicky, pričom elektronická výplatná páska a papierová sú postavené na rovnakú úroveň. Každý pracovník, ktorý má záujem o posielanie výplatnej pásky na e-mail, odovzdá svoj e-mail a heslo, ktoré je potrebné zapísať na kartu pracovníka. Po spracovaní mzdy pracovníkovi je možné výplatnú pásku poslať na mailovú adresu, výplatná páska bude zabezpečená heslom.

 1. V ponuke Mzdy zvoľte ponuku Tvorba miezd.
 2. Vyberte pracovníka, ktorý má spracovanú mzdu.
 3. Stlačte tlačidlo Tlač, vyberte tlačový výstup Výplatné listy (s grafom) alebo Výplatné pásky.
 4. Stlačte tlačidlo E-mail.
 5. Otvorí sa sprievodca, v ktorom vyberte možnosť Len vybranú spracovanú mzdu.
 6. Stlačte tlačidlo E-mail. Otvorí sa formulár, v prílohe bude priložený PDF dokument.
 7. Stlačením tlačidla Odoslať bude e-mail odoslaný pracovníkovi.
Aby bolo možné výplatné pásky posielať elektronicky, je potrebné mať nastavený poštový klient.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.7.2018