Pomocník systému OBERON
Prvé kroky

Skôr ako začnete s modulom Mzdy a dochádzka pracovať, je potrebné nastaviť, prípadne skontrolovať niektoré nastavenia. Aby sa zobrazovala ponuka Mzdy, je potrebné v ponuke Servis, Nastavenia programu povoliť modul Mzdy a dochádzka.

1. Základné údaje firmy

2. Nastavenie programu

3. Spracovávané obdobie

4. Pracovníci a pracovné pomery

5. Spracovávanie miezd pracovníkom

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018