Hotel Channel Manager

Channel Manager (manažér rezervačných kanálov) je rozhranie, ktoré umožňuje komunikovať s rôznymi rezervačnými portálmi ubytovania, medzi najznámejšie patria Booking.com, HRS.comHotel.cz, Hotel.de, Hotele.pl, Expedia.com a množstvo ďalších. Manažér rezervačných kanálov zabezpečuje prepojenie systému OBERON a daného rezervačného portálu - prepojenie najčastejšie spočíva v automatickom odosielaní obsadenosti a v prijímaní rezervácií ubytovania.

Prečo používať manažéra rezervačných kanálov (Channel Manager)

  • Aktuálna obsadenosť - obsadenosť ubytovacieho zariadenia v rezervačných portáloch je neustále aktuálna.
  • Časová úspora - nie je potrebné sa prihlasovať do rôznych rezervačných portálov a zadávať zmeny obsadenosti, všetky zmeny stačí robiť priamo v OBERON-e.
  • Prebukovanie - minimalizuje sa riziko prebukovania izieb.
  • Zvýšenie predaja - možnosť mať napojenie na viacero rezervačných portálov, a tým zvýšiť počet predajných kanálov (viac rezervácií za menej úsilia).
Obrázok č. 1: Spôsob práce manažéra rezervačných kanálov

Systém OBERON umožňuje prepojenie s týmito manažérmi rezervačných kanálov:

AvailPro - Smart Channel Manager,
Beds24.com - Channel Manager.

 

Ukážky obrazoviek Beds24.com